Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.bijklussen.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties(Nieuwe venster).

Nalevingsstatus

De website www.bijklussen.be voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De onlinedienst Bijklussen voldoet gedeeltelijk aan de norm.

Niet-toegankelijke inhoud

De onlinedienst heeft de volgende toegankelijkheidsproblemen:

  • Er ontbreekt een titelattribuut in het iframe.
  • Het contrast tussen de tekst en delen van de achtergrond is niet hoog genoeg.
  • Sommige pagina’s hebben geen titel.
  • De taal van het document is niet vermeld in het attribuut ‘lang’ of ‘xml: lang’.

Wij werken momenteel aan een nieuwe versie die toegankelijk is voor alle gebruikers.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 09/10/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van bijklussen.be? Neem dan contact met ons per e-mail op contact@rsz.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de RSZ, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.