Onlinedienst Bijklussen

Aanmelden als burger(Nieuwe venster)

Belangrijk voor jou

Je mag bijklussen voor een andere burger als je tot een van de volgende groepen behoort:

  • werknemers die minstens 4/5 werken,
  • gepensioneerden,
  • zelfstandigen, op voorwaarde dat ze niet dezelfde activiteit uitoefenen als hun hoofdactiviteit.

Bijzondere bepalingen over wie mag bijklussen

Werknemer? Let op: je mag geen diensten leveren die je werkgever oneerlijke concurrentie aandoen.

Aan iedereen behalve je baas of iemand aan wie je al diensten levert als aannemer.

Je mag maximaal 6.340 euro per kalenderjaar verdienen met bijklussen. In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 528,33 euro per maand bedragen, tenzij je verenigingswerk met sport te maken heeft (nummers 1 en 2 op de lijst van toegelaten activiteiten). In dat geval mag je vanaf 1 januari 2020 combineren tot 1.056,66 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Ja. Als je gaat klussen voor een andere burger, moet je ervoor zorgen dat je verzekerd bent. Je hebt een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen nodig. Spreek hiervoor je verzekeraar aan.

Je hebt de volgende gegevens nodig:

  • het rijksregisternummer van je opdrachtgever (of zijn persoonsgegevens als hij geen Belg is),
  • de dag waarop de dienst geleverd wordt, en
  • het bedrag van de vergoeding.

Nee, dat mag niet. Zodra je betalende advertenties voor je diensten plaatst op sociale media of flyers uitdeelt, gaan we ervan uit dat je het als een (bij)beroep begint te bekijken. En dan val je niet meer onder de bijklusregeling.

Diensten die je hebt geleverd via een deeleconomieplatform staan niet in je overzicht omdat ze niet via de onlinedienst Bijklussen aangegeven zijn. Maar ze tellen zeker mee! Inkomsten uit de deeleconomie moet je zelf bij je totaal per jaar tellen.

Het deeleconomieplatform geeft je inkomsten na afloop van het jaar door aan de FOD Financiën. Die kijkt dan of je voor het hele jaar de 6.000 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag) hebt overschreden voor je inkomsten uit de deeleconomie en je andere bijklusactiviteiten.

Let op: naast je netto-inkomsten moet het deeleconomieplatform eventuele administratieve kosten ook meerekenen. Het bedrag dat ze doorgeven kan dus een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt.

Doe je aangifte ten laatste op de dag na de klus.

Let op: als je een aangifte of aanpassing te laat doet, wordt ze geweigerd.